S U N I L A
B E L L E V U E - B E L L A V I S TA
B A Ť O V A N Y - P A R T I Z Á N S K E
I V R E A
seminars & exhibition openings
cooperation
conclusions

» etusivu   » ivrea   » näyttely   » asuminen


ASUMINEN


AsuntopolitiikkaVuosina 1937-38 Luigi Figini ja Gino Pollini työskentelivät uuden, Ivreassa sijaitsevan, Olivettin työläisten asuntoalueprojektin parissa: heidän tutkielmissaan toistuivat ratkaisut, joita he olivat esittäneet Valle d'Aostan suunnitelmissaan, ja ne olivat rationalismin inspiroimia. Rakennusten sijoittelussa oli otettu huomioon auringon lämpösäteily, ja niiden välille jätetyn etäisyyden ansiosta luonnonvaloa saatiin kaikkiin rakennuksiin. Tämän projektin jälkeen Figini ja Pollini toteuttivat myös rivitalohankkeen Borgo Olivettissa, kansakoulun läheisyydessä. Rakennukset pystytettiin vuosina 1939-1941. Rakennukset suunniteltiin 24 työntekijälle perheineen. Näiden vuosien tärkein rakennusprojekti toteutettiin Castellamonten alueella. Tätä hanketta oli ehdotettu jo Piccinaton, Devotin ja Figinin vuonna 1938 laatimassa kaavassa. Alueen suunnitelmiin sisältyi jo joitakin aiemmin omaksuttuja ratkaisuja, kuten rakennusten sijoittelu ilmansuuntien mukaan ja asuntojen suuntaaminen etelää kohti. Vuonna 1940 Figini ja Pollini saattoivat projektin loppuun, vaikkakin toteutettujen rakennusten lukumäärä oli pienempi kuin oli ehdotettu. Vuosien 1940 ja 1942 välillä rakennettiin vain seitsemän suurperheille tarkoitettua taloa, joissa oli yhteensä 28 asuntoa. Noiden vuosien aikana Figinin ja Pollinin inspiraation lähteinä toimivat arkkitehtuurin kansainväliset suuntaukset, joita nämä kaksi milanolaisarkkitehtia omaksuivat ottaessaan osaa CIAM-konferensseihin (Congrès Internationaux d'Architécture Moderne).

  » PDF (17,6Mb)Vuosien 1948 ja 1952 välillä, Figinin and Pollinin myös puututtua suunnitteluun, Marcello Nizzoli ja Gian Mario Oliveri toteuttivat kuusi Olivettin johtajille tarkoitettua omakotitaloa. Tämän jälkeen Nizzoli ja Oliveri toteuttivat kaksi työntekijöille tarkoitettua rakennusta, joissa kussakin oli neljä asuntoa (1951) ja rakennuksen alueen länsilaidalle ns. kahdeksantoista yksikön talon (1954-55). Samoihin aikoihin Castellamonten alueen rakentamisen kanssa aloitettiin rakennustyöt myös toisaalla Ivreassa, Torino-Ivrea -päätien varrella. Uudisrakentaminen alkoi Canton Vescon alueella, jonne Ugo Sissa vuonna 1943 toteutti elementtirakenteisen talon, jossa oli viisitoista asuntoa yhtiön työntekijöille. Tämän jälkeen suunniteltiin ja rakennettiin vielä seitsemän tämäntyyppistä taloa (yhteensä 68 asuntoa), joiden arkkitehteinä olivat Sissa, Italo Lauro, Annibale Fiocchi ja Nizzoli. Fiocchi ja Nizzoli suunnittelivat useimmat näiden vuosien jälkeen toteutetut rakennukset, mukaan lukien seitsemän kaksikerroksista rivitaloa, joissa kullakin asunnolla oli oma puutarha ja vihannestarha (1952-54). Canton Vescon alueen leimallinen piirre oli sosiaalisten perusrakenteiden jälleenrakentaminen. Projektin perusajatukset pohjautuivat pääasiassa Isossa-Britanniassa ja Skandinaviassa toteutetuille malleille, jotka myöhemmin levisivät Italiaan.
Vuonna 1957, Olivetti antoi Luigi Piccinatolle tehtäväksi suunnitella asuinalueen Bellavistan alueelle Ivreassa. Asuinalue sisältyi vuoden 1938 yleiskaavaan, ja se vahvistettiin uudestaan vuoden 1954 kaavassa. Yhteenlasketuksi rakennusalaksi tuli 320000 m², ja sinne tulisi asettumaan n. 4000 asukasta. Alueelle rakennettiin myös kirkollisia rakennuksia, kouluja, sosiaalipalvelutiloja sekä kaupallisia ja urheilurakennuksia.
Ufficio Consulenza Case Dipendentin (UCCD) tehtävänä oli avustaa Olivettin työntekijöitä talojen rakentamisessa, korjauksissa ja niiden uudistamisessa. Toimisto myönsi 4 %:n korolla lainoja, jotka kattoivat enimmillään 60 % kokonaiskustannuksista, ja työntekijät saivat sieltä sekä suunnitelmia että työnjohdollista apua ilmaiseksi. Toimiston johtajana toimi Emilio Aventino Tarpino, ja vuosien 1949 ja 1969 välillä se oli osallisena yli 600:ssa projektissa, ja myötävaikutti toimillaan arkkitehtuuriltaan ja rakentamisen laadultaan korkeatasoisen alueen muotoutumiseen.
Olivetti työllisti myös muita suunnittelijoita: vuonna 1958 Figini ja Pollini sekä Franco Albini ja Franca Helg saivat tehtäväkseen tutkia erilaisia suunnitelmavaihtoehtoja, joita UCCD sittemmin toteutti. Suurin osa uudisrakennuksista toteutettiin Cristin alueella tonttimaalla, jonka Olivetti oli luovuttanut työntekijöiden osuuskunnalle.

  » PDF (3,96Mb)Samaan aikaan Olivetti käynnisti vastaavia hankkeita kaukana Ivreasta.
Näistä huomattavin oli Pozzuolissa sijaitseva INA-Olivettin alue, jonka suunnitteli Luigi Cosenza, ja joka rakennettiin samaan aikaan kuin tehdas. INA-Olivettin alue toteutettiin kolmessa vaiheessa vuosien 1952 ja 1963 välillä. Alueen laajuus oli 20000 m², josta rakennusalaa oli 2500 m².
Talot sijoitettiin korttelipihojen ympärille, ja niissä kussakin oli kolme kerrosta. Kuten tehtaankin osalta, suunnittelusta vastasivat Nizzoli ja Porcinai: edellinen tutki värivalintoja ja jälkimmäinen vastasi maisemoinnista.
Vuonna 1968 Roberto Gabettille ja Aimaro Oreglia d'Isolalle annettiin tehtäväksi Olivettin työntekijöiden ensimmäisen asuinalueen suunnittelu Ivreassa, mikä oli ns. läntinen asuinalue (Talponia, 1968-1971). Lähes samanaikaisesti Igino Cappai ja Pietro Mainardis suunnittelivat ja toteuttivat Ivreaan itäisen alueen asuin- ja sosiaalipalvelujen keskuksen "La Serran" (1967-75). Rakennuskompleksiin sijoitettiin erilaisia toimintoja.

  » PDF (11,8Mb)


  » tausta
  » tuotanto ja työ
  » asuminen
  » yhteisö
  » konservointistrategiat
  » rakentaminen ja suojelu

  Design by Laniqatuotanto