S U N I L A
B E L L E V U E - B E L L A V I S TA
B A Ť O V A N Y - P A R T I Z Á N S K E
I V R E A
seminars & exhibition openings
cooperation
conclusions

» etusivu   » ivrea   » näyttely   » tausta


TAUSTA


Ivrea ja OlivettiPieni Ivrean kaupunki sijaitsee Piemontessa, maantieteellisesti ja geologisesti mielenkiintoisella Canavesen alueella: se on tunnettu järvistään, kansallispuistostaan Parco del Gran Paradisosta, joka on perustettu vuonna 1922 ja on näin Italian vanhin, sekä 25 kilometriä pitkästä, jääkauden muodostamasta moreeniharjustaan La Serrasta, jonka muodostama tasainen horisontti hallitsee maisemaa.
Nimi Olivetti liittyy kiinteästi Ivreaan ja Canavesen alueeseen. Yrityksen kehitys ja alueen taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurihistoria ovat olleet sidoksissa toisiinsa yli sadan vuoden ajan.
Ivrea on Italian 1900-luvun modernistisen arkkitehtuurin tunnetuin koekenttä. Tämän Olivettiin liitetyn kaupungin arkkitehtuurin luojat olivat Italian eturivin arkkitehtejä ja kaupunkisuunnittelijoita, joilla oli mahdollisuus luoda uudenlaisia arkkitehtuurin malleja ja muotokieltä soveltamalla kansainvälisiä kokemuksia omaperäisellä, italialaisella tavalla.
Ivreassa 1990-lukua leimasi Olivettin tuotannollinen ja taloudellinen kriisi, joka vuoteen 2003 mennessä oli johtanut teollisuusyksiköiden rapistumiseen ja tuotemerkin luovuttamiseen.
Vuoden 1997 ja syksyn 1998 välisenä aikana laadittiin talous- ja kulttuuristrategia kriisin ratkaisemiseksi. Ohjelman nimeksi tuli Officine Culturali ICO, jossa termi "Officine" (työpajat) ja sitä määrittävä termi "Culturali" (kulttuuri) ilmaisevat nimenomaisesti kaupungin yhteyttä sen teolliseen historiaan ja Olivetti-yhtymän käsitykseen teollisuuden roolista yhteiskunnassa.
Eräs osa tätä monitahoista projektia oli hanke Ivrean modernin arkkitehtuurin ulkoilmamuseon perustamiseksi. Se käynnistettiin vuonna 1999, ja museo aloitti toimintansa vuonna 2001.
Museon avaamisen jälkeen on käynnistetty useita suurelle yleisölle suunnattuja projekteja, joiden tavoitteena on ollut valaista, miten monin tavoin kaupunki on tukenut modernia arkkitehtuuria sekä tukea tämän pienen teollisuuskaupungin taloutta.

  » PDF (10,1Mb)

Camillo Olivetti

- Camillo Olivetti (1868-1943)


Camillo Olivetti syntyi Ivreassa vuonna 1868. Hän valmistui Torinon Regio Museo Industrialesta (myöh. Torinon polytekninen korkeakoulu), jossa hänen opettajanaan toimi fyysikko Galileo Ferraris. Vuonna 1896 hän perusti kahden yhtiökumppaninsa, Dino Gattan ja Michele Ferreron, kanssa ensimmäisen teollisuuslaitoksen Ivreaan. Tämä yritys oli GCS (Centimetro, Grammo, Secondo), joka tuotti sähköisiä mittalaitteita. Samaan aikaan alkoi ensimmäisen tehdasrakennuksen, ns. "punatiilitehtaan" rakentaminen. Vuonna 1904 tehdas siirrettiin Milanoon ja vuonna 1908 perustettiin Società ing. C. Olivetti &C. (ICO), jolloin tuotantotoiminta siirtyi takaisin Ivreaan.

  » PDF (13,3Mb)

Ensimmäinen OlivettiPalattuaan Ivreaan toisen, vuonna 1903 Yhdysvaltoihin suuntautuneen matkansa jälkeen, jonka tarkoituksena oli uudenaikaisempien koneiden ja teknologian hankinta, Camillo Olivetti aloitti ensimmäisen kirjoituskoneensa kehittelytyön. Ensimmäinen malli, M1, esiteltiin Torinon kansainvälisillä messuilla vuonna 1911. Samanaikaisesti kirjoituskoneiden valmistuksen kanssa aloitettiin myös työstökoneiden suunnittelu ja valmistus.
Ensimmäisen maailmansodan aikana sotatarviketuotanto korvasi kirjoituskoneiden tuotannon: Olivettin tehtaassa valmistettiin ammuksia, aseiden ja konekivääreiden osia, torpedojen kompasseja ja magneettoja lentokoneiden moottoreihin. Vuoteen 1914 mennessä yrityksen palveluksessa oli 200 tehdas- ja 70 toimistotyöntekijää. Vuonna 1924 tuotettiin n. 4000 kirjoituskonetta vuodessa 400 työntekijän voimin. Vuoteen 1926 mennessä työntekijöitä oli 500 ja tuotanto oli kasvanut 8000 koneeseen, ja vuonna 1929 13000 koneeseen. Vuonna 1932 Olivettista tuli osakeyhtiö, jonka osakepääoma oli 13000000 liiraa.

  » PDF (10,9Mb)

Adriano OlivettiVuonna 1933 Adriano Olivettista tuli yrityksen toimitusjohtaja. Hän oli syntynyt Ivreassa vuonna 1901 ja valmistui insinööriksi tuotantotekniikan ja kemianteollisuuden linjalta Torinon polyteknisestä korkeakoulusta vuonna 1924. Seuraavana vuonna hän matkusti Yhdysvaltoihin. Matkan merkittävimmät kokemukset olivat vierailut Fordin tehtaille Highland Parkissa ja River Rougessa ja Lincolnin tehtaille Detroitissa. Palattuaan Ivreaan Olivetti aloitti työskentelyn tehtaassa. Seuraavien vuosien aikana yrityksessä ja sen toiminnoissa tapahtui perinpohjaisia muutoksia. Olivetti suuntasi myös tarmoaan sekä itse tuotteisiin että niiden imagoon: vuonna 1928 perustettiin mainososasto, joka toimi suoraan Olivettin alaisuudessa.
Yhteistyö taiteilijoiden ja arkkitehtien kanssa alkoi muotoutua myös teollisuusrakennusarkkitehtuurin osalta. Vuonna 1934 Adriano Olivetti antoi Luigi Figinille ja Gino Pollinille toimeksi suunnitella punatiilitehtaan ensimmäisen laajennuksen.
Tämä toimeksianto osoitti, että Olivetti halusi tehdä yhteistyötä niiden italialaisten arkkitehtien kanssa, jotka olivat lähinnä kansainvälistä modernin arkkitehtuurin koulukuntaa.
Helmikuussa 1943 Olivetti pakeni Sveitsiin, jossa hän kohtasi useita italialaisia liberaaleja intellektuelleja. Toukokuussa 1945 hän palasi Ivreaan, ja yhtiön toiminnassa alkoi uusi kasvun ja uudelleenjärjestelyjen vaihe. Vuonna 1958 Olivettin työntekijöiden määrä Italiassa oli jo 14200, minkä lisäksi sen 17 ulkomaisessa osakkuusyhtiössä työskenteli 10000 henkilöä.
Tuotannon laajeneminen tapahtui käsi kädessä tehtaan fyysisen laajenemisen kanssa: sotaa seuranneiden 20 vuoden aikana tehdasalue rakennettiin täyteen ja tehdaskompleksi siirtyi via Jervisin varteen ja Ivreaa ympäröiville alueille.

  » PDF (6,1Mb)

Teollinen laajentuminenKasvukaudella, joka kesti 1950-luvun loppupuolelta 1960-luvun alkuvuosiin, Olivetti saavutti 27 %:n osuuden maailman kirjoituskonemarkkinoista ja 33 %:n osuuden laskukonemarkkinoista. 1950-luvun loppupuolella yhtiö aloitti myös toiminnan elektroniikkasektorilla. Samaan aikaan yhtiö kuitenkin koki suuren takaiskun. Underwoodin, maailman johtavan kirjoituskonevalmistajan osake-enemmistön hankinta vuonna 1958 oli saattanut yhtiön taloudellisesti haavoittuvaan asemaan. Adriano Olivettin kuolema vuonna 1960 oli paha isku yhtiölle hetkellä, jolloin se yritti selviytyä veloistaan. Yhtiön uuden johdon hoidettavaksi tullut kriittinen taloudellinen tilanne johti huomattaviin uudelleenjärjestelyihin yhtiössä. Toteutetut taloudelliset toimenpiteet perustuivat leikkauksiin ja ylimääräisistä toiminnoista irtautumiseen: tärkein näistä oli merkittävän elektroniikkayksikön myynti General Electricille. 1980-luvun alkuvuodet olivat kiihkeän toiminnan aikaa telekommunikaation ja telematiikan alueilla, ja tätä kehitystä vahvisti sopimus amerikkalaisen yhtiön AT&T:n kanssa, josta tuli myös Olivettin vähemmistöosakas. Edellisen vuosikymmenen alkuajoista lähtien teollisuuden toimintaedellytykset Ivreassa ja Canavesen alueella ovat kuitenkin muuttuneet radikaalisti: monia toimintoja on siirretty matalampien työvoimakustannusten maihin ja lupaavimmilta aloilta vaikuttavatkin nyt palvelut ja tutkimus.
Vuonna 2002 Olivetti sulautettiin Telecom Italiaan, ja tämä merkitsi tuotantotoimintojen loppua.

  » PDF (1,9Mb)


  » tausta
  » tuotanto ja työ
  » asuminen
  » yhteisö
  » konservointistrategiat
  » rakentaminen ja suojelu

  Design by Laniqatuotanto