bat'ovany - partizánske        výstava       S U N I L A
B E L L E V U E - B E L L A V I S TA
B A Ť O V A N Y - P A R T I Z Á N S K E
I V R E A
seminars & exhibition openings
cooperation
conclusions

» home   » Bat'ovany - Partizánske   » výstava   » výstavba a konstrukcie


VÝSTAVBA A KONSTRUKCIE


Výstavba a konštrukcie podla BatuArchitektúra Batovho koncernu je dobre rozpoznatelná najmä vdaka štandardizácii, typizácii a unifikácii, ktorú v maximálnej miere uplatnovali na všetkých typoch stavieb. Základnou štandardizacnou jednotkou zlínskej architektúry bolo konštrukcné pole skeletu s rozmermi 6,15 x 6,15 m. Tvorí základ všetkých výrobných, administratívnych i spolocenských objektov. Skelet sa vyznacuje charakteristickými kruhovými stlpmi, ktoré budovali pomocou posuvného debnenia. Tento tzv. zlínsky modul vznikol na základe plánov, ktoré priniesol Tomáš Bata okolo roku 1927 zo Spojených štátov, kde sa na výrobné haly používala osnova 20 x 20 stôp. Pri prepocte do metrickej sústavy vznikol modul 6,15 x 6,15 m. Tento charakteristický systém používali pri výstavbe až do pätdesiatych rokov.

Pri výstavbe obytných domov sa uplatnil odlišný druh typizácie a štandardizácie. Všetky obytné domy stavali štandardným murovaným spôsobom podla niekolkých základných dispozicných typov.

Zaujímavou súcastou batovskej architektúry bol spôsob projektovej prípravy. Väcšina projektov vznikala v projekcných, respektíve stavebných oddeleniach ako výsledok kolektívnej práce so zamlcaným autorstvom.

Práve to mohol byt dôvod, preco sa nám v žiadnom archíve nepodarilo nájst fotografiu architekta Františka Fackenberga, ktorý bol vedúcim stavebného oddelenia v Batovanoch. A to napriek tomu, že bol významnou a rešpektovanou osobnostou. Na karikatúre z dvojtýždenníka Budovatel ho vidíme ako sleduje víziu Batovian. Mimochodom, práve šéfredaktor Budovatela M. Dado bol clovekom, ktorý dal Batovanom ich meno. Navrhol ho Janovi Batovi pocas pracovného obeda 17. mája 1939.

  » PDF (9,4Mb)
  » PDF (1,2Mb)
  » história
  » výroba a práca
  » spolocenstvo
  » bývania
  » výstavba a konstrukcie

  Design by Laniqatuotanto