bat'ovany - partizánske        výstava       S U N I L A
B E L L E V U E - B E L L A V I S TA
B A Ť O V A N Y - P A R T I Z Á N S K E
I V R E A
seminars & exhibition openings
cooperation
conclusions

» home   » Bat'ovany - Partizánske   » výstava   » výroba a práca


VÝROBA A PRÁCA


Výroba a práca v Batovanoch - Partizánskom


Jan Bata odkúpil pozemky v blízkosti pôvodnej obce Šimonovany v roku 1933. Pôvodne tu chcel vyrábat obuvnícke stroje. Ešte v roku 1938, ked sa zacala výstavba prvej výrobnej budovy, platil tento pôvodný zámer. Až po rozdelení Ceskoslovenska zaciatkom roku 1939 sa vzhladom na ekonomické a politické súvislosti zámer zmenil a Batovany sa dalej budovali ako obuvnícky závod. Výroba obuvi zacala v júli 1939. Výrobné stroje aj prví robotníci prišli do Batovian zo Zlína. Viacerí z vyškoleného personálu sa však v podstate vracali domov, kedže boli pôvodom zo Slovenska.

Napriek tomu, že Bata založil obuvnícke závody v dnešnom Partizánskom na úsvite druhej svetovej vojny, výborne prosperovali. V. Karfík komentoval hospodársky zázrak Batovho vojnového podnikania takto: "Život všetkých ludí sa zmenil... Len koncern Bata sa dokonale orientoval v novej situácii a prežíval nový druh konjunktúry, hlavne vojnovými dodávkami pre Wehrmacht. Zostane asi záhadou, ako bolo možné, že z vojnovej konjunktúry tažil na obidvoch stranách bojujúcich mocností. A co je najcudnejšie, že to bolo s obojstranným súhlasom." Výroba obuvi v Batovanoch - Partizánskom pokracovala aj po znárodnení. Dobre fungujúci výrobný podnik mal dlhú zotrvacnost. Rozkladat ho zacala až upadajúca produktivita práce sprevádzajúca silnejúci politický tlak v sedemdesiatych rokoch. Proces rozkladu paradoxne završil november 1989, následná privatizácia továrne a rozpad východoeurópskych trhov.

  » PDF (4,2Mb)

"Etážovka"Poschodové výrobné haly, tzv. etážovky patria k najstarším produktom zlínskeho projekcného ateliéru. Štandardizovaný typový projekt tzv. etážovky so schodiskom v strede priecelia pochádza pravdepodobne z roku 1924. Patrí k najstarším typom výrobných hál, ktoré sa neskôr stavali vo všetkých Batovych satelitoch. Konštrukcným základom etážovky je železobetónový monolitický skelet s rozpätím 6,15 x 6,15 m, okrúhlym profilom stlpov a výplnovým tehlovým murivom. Prvé dve trojpodlažné výrobné haly postavili v Batovanoch v rokoch 1938 až 1939. V priebehu nasledujúcich dvoch rokov pribudli dve pätpodlažné výrobné haly (1939 - 1941) s centrálnym schodiskom a kotolna, v nasledujúcom období dalšie pätpodlažné haly (1942 - 1946), ale s koncovým schodiskom.

Základom výroby v Batovych závodoch bol bežiaci pás. Postupne pri nom cast manuálnej práce nahrádzalo automatizované strojové spracovanie. Napriek tomu hralo osvetlenie denným svetlom a priame vetranie dôležitú úlohu pri pracovných procesoch. Tomu zodpovedali velké sklené plochy na všetkých fasádach budov. Etážovky boli v rámci výrobného areálu radené šachovnicovo a pospájané dopravnými zariadeniami. Budovali ich postupne a postupne ich aj uvádzali do výroby, co znižovalo investicné náklady. Batove etážovky v Partizánskom dodnes slúžia výrobným, resp. skladovým úcelom. Viaceré sú upravené, avšak niektoré sa zachovali v pôvodnom stave, ako napríklad vôbec prvá miestna trojetážovka.

  » PDF (5,2Mb)


  » história
  » výroba a práca
  » spolocenstvo
  » bývania
  » výstavba a konstrukcie

  Design by Laniqatuotanto