S U N I L A
B E L L E V U E - B E L L A V I S TA
B A Ť O V A N Y - P A R T I Z Á N S K E
I V R E A
seminars & exhibition openings
cooperation
conclusions

» etusivu   » Bat'ovany - Partizánske   » näyttely   » rakentaminen ja rakennustekniikka


RAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEKNIIKKA


Rakentaminen ja rakennustekniikka Batan mukaanBata-konsernin arkkitehtuuri on helppo tunnistaa, koska standardointi, tyyppimallit ja yhdenmukaistaminen oli viety huippuunsa kaikkien rakennustyyppien osalta. Rakennusrunko, joka koostui 6,15 x 6,15 metrin kentistä, oli Zlínin arkkitehtuurin standardin perusyksikkö. Se oli kaiken rakennustuotannon perusta, sekä hallinnollisissa että julkisissa rakennuksissa. Rungolle ovat tyypillistä pyöreät pilarit, joiden valussa hyödynnettiin uudelleenkäytettäviä muotteja. Tämän ns. Zlínin moduulin lähtökohtana olivat suunnitelmat, joita Tomáš Bata oli tuonut mukanaan Yhdysvalloista vuonna 1927 ja joissa tehdashallien standardirakenne perustui 20 x 20 jalan ruudukkoon. Muuntamalla tämä metrijärjestelmään, luotiin 6,15 x 6,15 metrin moduli.6 Tätä järjestelmää hyödynnettiin rakentamisessa aina 1950-luvulle asti.

"Arkkitehdin tehtävänä on ratkaista ongelma siitä, miten sovittaa rakennuksen mitat julkiseen käyttöön ja tehdasstandardeihin. Tämä standardi on Zlínin arkkitehtuurin solu (peruselementti). Se on 6,15 x 6,15 metrin laajuinen rakennuskenttä. Kaikkien rakennusten pohjaratkaisut rakentuvat tästä solusta. Zlínin arkkitehtuurille on leimallista ulkoisen vision pohjalta toteutettu yhtenäinen tyyli monine muunnelmineen. Nämä variaatiot perustuvat neljään menetelmään: 1. ikkuna-aukkojen ja kantavan rakenteen täytteenä käytetyn tiiliseinän suhteellisten osuuksien muuntelu 2. teräsbetonirungon varassa olevien tiiliseinien muuntelu 3. edellisten korvaaminen joillakin muilla materiaaleilla, jotka heijastelevat rakennuksen käyttötarkoitusta (esimerkkinä tästä voidaan mainita kulttuurikeskuksen terassin yläpuolella käytetyt verhouslevyt ja kuutiomainen hissikonehuone, joka sommitelmallisesti täydensi rakennuksen silhuettia) 4. korvaamalla teräsbetonirunkoa täydentävä tiilirakenne lasilla."7 Asuinrakennuksiin, omakoti-, pari- ja rivitaloihin, joita myös kutsuttiin kuuden tai kahdeksan yksikön taloiksi, sovellettiin erilaista standardointia ja tyypitystä. Kaikki asuinrakennukset rakennettiin tiilestä standardimenetelmin muutaman suunnitelmatyypin perusteella. Ulkoasu vaihteli muuratusta tiilipinnasta rappaukseen ja kattovaihtoehtoina olivat tasa- tai harjakatto.

Tapa, jolla suunnitelmat laadittiin, on mielenkiintoinen osa Batan arkkitehtuuria. Useimpien projektien suunnitelmat laadittiin suunnittelu- ja rakennustoimistoissa, ja lopputulokset olivat ryhmätyön tulosta, joiden yhteyteen ei liitetty suunnittelijoiden nimiä.

  » PDF (9,4Mb)

Rakentaminen ja rakennustekniikka Bat'ovany - PartizánskessaVuonna 1941 Batovanyssa järjestettiin Slovakian teollisuuden johtohenkilöiden kokous. Tässä tilaisuudessa František Fackenberg, rakennusosaston johtaja, esitteli Batovanyssa käytettyjä rakennusmetodeja:

"Rakennusosasto on jaettu kahteen osaan: suunnitteluun ja toteutukseen. Toteutuksesta vastaava osa on puolestaan jaettu seuraaviin alajaostoihin: korkeat rakennukset, asuinrakennukset, tiet, viemäröinti ja laitokset".

"Tehdashalleihin sovellamme standardoitua teräsbetonirunkoa, jonka avulla voimme säästää tuhansia Slovakian korunoita...Erityisen paljon etua on standardimuotin käytöstä".

"Rakentamisen budjetoinnissa sovellamme amerikkalaista mallia, jossa erotetaan materiaali- ja työvoimakulut".

"Vaihdamme käyttämäämme asuinrakennustyyppiä vuosittain. Uudet rakennukset pohjautuvat kokemuksiimme aikaisemmista rakennuksista ja pyrimme poistamaan seikat, jotka vaikuttavat epäsuotuisilta tai sopimattomilta asuinrakennuksiimme".

"Samaa menetelmää sovellamme tuotantorakennuksiimme. Haemme koko ajan uusia materiaaleja, jotka vastaavat paremmin tarpeitamme. Ne voivat olla pieniä yksityiskohtia, mutta kuitenkin tärkeitä. Esimerkiksi voidaan ottaa lattia ja lattialaatoitus, jossa tarkoituksenamme on tehdä täydellinen lattia, kestävä ja pölyämätön. Pöly aiheuttaa huomattavaa koneiden kulumista ja kestävyys on tärkeää koneiden siirtelyn ja uudelleensijoittamisen kannalta".

  » PDF (1,2Mb)

Käännös englannista: Merit Partners Oy


  » tausta
  » tuotanto ja työ
  » yhteisö
  » asuminen
  » rakentaminen ja rakennustekniikka

  Design by Laniqatuotanto