S U N I L A
B E L L E V U E - B E L L A V I S TA
B A Ť O V A N Y - P A R T I Z Á N S K E
I V R E A
seminars & exhibition openings
cooperation
conclusions

» home   » seminars & exhibitions


SEMINÁRE A VÝSTAVY:

PRVÝ SEMINÁR VO FÍNSKU:
MODERNISTICKÉ SNY. ŠTYRI PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE / FUNKIKSEN UNELMIA. NELJÄ TAPAUSTA
SOBOTA 16.8.2003, 10.00-17.00
KONCERTNÁ SÁLA (KESKUSKATU 33, 48100 KOTKA)
OTVORENIE VÝSTAVY: SOBOTA 16.8.2003, 18.00
SUNILAN PIRTTI (KUITUKATU 4, 48900 SUNILA)
OTVÁRACIE HODINY: 17.8 -14.9.2003, UTOROK-NEDELA 12.00-18.00. POCAS VÝSTAVY BUDÚ PREBIEHAT SKUPINOVÉ PREHLIADKY SPOJENÉ S VÝKLADOM. (ZACIATOK VŽDY O 12.00 A 15.00.)
VSTUP NA SEMINÁR A VÝSTAVU JE ZDARMA.
SPOLUPRACUJÚCI PARTNERI: MESTO KOTKA, NADÁCIA ALVARA AALTA, SPOLOCNOST SUNILA A REGIONÁLNE MÚZEUM V KYMENLAAKSO.

DRUHÝ SEMINÁR NA SLOVENSKU:
MODERNÉ KONCEPCIE BÝVANIA A PRÁCE / MODERN CONCEPTS OF LIVING AND WORK
UTOROK 28.8.2003
OTVORENIE VÝSTAVY: 20.00
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, MAKARENKOVA 214/2, PARTIZÁNSKE
OTVÁRACIE HODINY: 29.8 -15.9.2003, PONDELOK - PIATOK 10.00-18.00 POCAS VÝSTAVY BUDÚ V POPOLUDNAJŠÍCH HODINÁCH PREBIEHAT SKUPINOVÉ PREHLIADKY SPOJENÉ S VÝKLADOM.
SPOLUPRACUJÚCI PARTNERI: ÚSTAV STAVEBNÍCTVA A ARCHITEKTÚRY SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED A DOCOMOMO SLOVENSKO

DRUHÝ SEMINÁR V TALIANSKU:
MIESTO - PRIEMYSEL - BÝVANIE / TERRITORIO-FABBRICA-ABITAZIONE
PIATOK 12.9.2003, 11.00-18.30 A SOBOTA 13.9.2003, 09.30-15.00
AULA MAGNA, FACOLTŔ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, UNIVERSITŔ DEGLI STUDI DI TORINO, SEDE DI IVREA, OFFICINE H
VÝSTAVA: ŠTYRI PRÍPADOVÉ ŠTÚDE: SUNILA, BAT'OVANY-PARTIZÁNSKE, BELLEVUE, IVREA / QUATTRO CASI-STUDIO
CENTRO DI INFORMAZIONE DEL MAAM, VIA JERVIS 26
VÝSTAVA: ARCHITEKTI PRE PRIEMYSELNÚ KRAJINU (1930-1960) / ARCHITETTURE PER IL PAESAGGIO INDUSTRIALE
ARCHIVIO STORICO OLIVETTI, VILLETTA CASANA, VIA DELLE MINIERE 31
VÝSTAVA: AKTIVITY MÚZEA / LE AZIONI DEL MUSEO
SALA SANTA MARTA, PIAZZA SANTA MARTA
OTVÁRACIE HODINY: 12.9-24.9.2003, PONDELOK - PIATOK 15.00-19.00, SOBOTA - NEDELA 09.00-18.00
SPOLUPRACUJÚCI PARTNERI: DOCOMOMO ITALY, MAAM-IVREA

ŠTVRTÝ SEMINÁR V DÁNSKU:
TOVÁREN A ODDYCH / FABRIK OG FERIE
PIATOK 03.10.2003, 09.15-16.00
OTVORENIE VÝSTAVY: 16.00-17.00
THE ROYAL ACADEMY OF FINE ARTS - SCHOOL OF ARCHITECTURE
PHILIP DE LANGES ALLÉ 10, 1435 KOBENHAVN K

DALŠIE PODUJATIA:

OTVORENIE VÝSTAVY: 8.12.2003, 16.00
MODERNÉ KONCEPCIE BÝVANIA A PRÁCE / MODERN CONCEPTS OF LIVING AND WORK
VESTIBUL FAKULTY ARCHITEKTÚRY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY
NÁMESTIE SLOBODY 17, BRATISLAVA
OTVÁRACIE HODINY: 8-21.12.2003, PONDELOK - PIATOK 07.00-20.00  Design by Laniqatuotanto