S U N I L A
B E L L E V U E - B E L L A V I S TA
B A Ť O V A N Y - P A R T I Z Á N S K E
I V R E A
seminars & exhibition openings
cooperation
conclusions

» etusivu   » Bat'ovany - Partizánske   » näyttely   » asuminen


ASUMINEN


Kollektiivinen työskentely, yksilöllinen asuminenJos täytyisi valita se tekijä, joka vaikutti eniten Batan satelliittikaupunkien ilmeeseen, se olisi eittämättä rappaamaton, punatiilinen omakotitalo. Kun tarkastelemme mitä tahansa kaupungeista, jotka rakennettiin 1920-, 1930-, ja 1940-luvuilla, mukaan lukien Zlín, Best Hollannissa, Moehlin Sveitsissä, Belcamp Amerikassa tai Batovany, ovat kauniisti järjestetyt punatiilitalot niiden silmiinpistävin piirre. Suurimmassa osassa Bata-konsernin satelliittikaupunkien omakotitaloista oli käytetty lähtökohtana TomᚠBatan ajatusta, että työntekijöiden tuli "työskennellä kollektiivisesti, mutta asua yksilöllisesti". F. L. Gahura, Zlínin kaupungin yleiskaavan suunnittelija totesi, että "herra Batan mielestä henkilö, joka asuu puutarhan ympäröimässä omakotitalossa, on vähemmän altis muutoksille ja kaivaa mieluummin puutarhaansa kuin politikoi ja makaa mieluummin ruohikolla kuin menee pubeihin tai poliittisiin kokouksiin".4
Bat'ovany - Partizánskeen rakennettiin useita erityyppisiä pientaloja. Vaihtoehtoihin kuuluivat erilainen määrä asuntoja, erilaiset kattotyypit, pohjaratkaisut ja ulkopintojen käsittely. Asuntojen lukumäärästä mainittakoon, että tyyppejä oli vain kaksi, omakoti- ja paritalot, joista paritalot ovat yleisempi vaihtoehto. Pääasialliset kattotyypit olivat tasakatto ja harjakatto. Ulkopintojen osalta päämateriaalit olivat rapattu tai rappaamaton tiili. Omakoti- ja paritalojen lisäksi Bat'ovany - Partizánskeen rakennettiin myös hyvin varustettuja rivitaloja (näitä oli sekä kuuden että kahdeksan yksikön taloja). Kaupunkirakenteessa talotyypit ryhmittyvät rakennusajan mukaan. Vanhimmat rakennuksista sijaitsevat Cervená (punainen) -kadun varrella. Zlínistä otettu malli on täällä helpoimmin havaittavissa. Myöhemmissä rakennuksissa on enenevässä määrin otettu huomioon paikalliset olosuhteet.
Pien- tai kerrostaloja ei oltu erotettu toisistaan muutoin kuin pensasistutuksin. Asuinalueiden infrastruktuuriin kuuluivat vesi-, viemäri- ja sähköverkot sekä katuvalaistus. Pientaloissa oli oma puu- tai kivihiililämmitys. Asuinalueilla ei saanut pitää koti- tai lemmikkieläimiä. Istutuksista huolehti Bata Co:n rakennustoimisto. Pientalojen pihapiirit heijastelivat asukkaidensa elämäntapaa, ja yhtiön sanomalehti kyllä huomautti, jos havaittiin huolimattomuutta. Tehtaan kansallistamisen jälkeen kun kaupunkiin virtasi yhä enemmän ihmisiä, alettiin pientalojen ympärille vähitellen rakentaa myös aitoja. Monet, alun perin julkisille kaivoille johtaneet pittoreskit polut ovat kuitenkin säilyneet alkuperäisessä asussaan. Tapa, jolla ne kulkevat asuinaluerakenteen läpi, luo näille alueille omintakeisen keskinäisen yhteyden ja naapuruuden ilmapiirin.

  » PDF (2,3Mb)

Siirtyminen perinteisen rakentamisen suuntaanSuurin osa Bat'ovany - Partizánsken taloista suunniteltiin ja rakennettiin toisen maailmansodan aikana. Maat, jotka olivat Saksan ja Italian poliittisessa vaikutuspiirissä, omaksuivat vähitellen myös näiden maiden arkkitehtonisia malleja. Konservatiivinen ja romaaniseen tyyliin suuntautuva asuntorakentaminen Saksassa vaikutti myös Batovanyn asuinrakennuskannan luonteeseen. Pientaloissa oli valtion rakennussäädösten mukaiset harjakatot, holvikaari sisäänkäynnin edessä, puiset ikkunaluukut tai koristedetaljeja, jotka olivat lähempänä "veri ja maa" -ajattelua (Blut und Boden) kuin Zlínin modernismia. Tähän ilmiöön lienee kaksi pääasiallista syytä. Toinen oli Slovakian valtion kulttuuripolitiikka ja toinen se, että Batan pääkonttorin johto Zlínissä oli suoraan saksalaisen vaikutuspiirin alainen. Sen uusi saksalainen johtaja, Miesbach, ohjasi Batan arkkitehtejä pysymään erossa "bolsevistisista ja amerikkalaisvaikutteisista projekteista". Hän jopa järjesti opintomatkan näyttääkseen millaista oli oikea saksalainen arkkitehtuuri.5 Myös Batovanyn sijainti saksalaisten asuttaman Hauerlandin läheisyydessä saattoi vaikuttaa kaupungin positiiviseen suhtautumiseen konservatiivisiin arkkitehtuurin muotoihin.

  » PDF (5,3Mb)

Tyyppiparitalo AD
Slovanská, Štúrova, Kpt. Nálepku, Roosevelt-katu, Hynek Adamec, suunnittelu 1941, toteutus 1942.

  » PDF (3,5Mb)
  » PDF (4,7Mb)
  » tausta
  » tuotanto ja työ
  » yhteisö
  » asuminen
  » rakentaminen ja rakennustekniikka

  Design by Laniqatuotanto