S U N I L A
B E L L E V U E - B E L L A V I S TA
B A Ť O V A N Y - P A R T I Z Á N S K E
I V R E A
seminars & exhibition openings
cooperation
conclusions

» home


SPOLUPRÁCA SUSEDSTIEV MODERNÉHO HNUTIA
MODERNISTICKÉ SNY - 4 PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE


"Spolupráca susedstiev moderného hnutia" je projekt, ktorý v rámci programu Culture 2000 podporila európska komisia. Zaoberá sa štyrmi európskymi modernistickými komunitami. Prípadové štúdie približujú bohatstvo modernistickej tradície, ktorá sa v Európe zrodila na spolocných východiskách. Sunila vo Fínsku, Bellevue-Bellavista v Dánsku, Bat'ovany-Partizánske na Slovensku a Ivrea v Taliansku prezentujú ideály urbanistického plánovania tridsiatych rokov.

SUNILA je priemyselno-obytná štvrt s celulózkou pri Kotke, dielo Alvara Aalta. Rekreacno-obytnú zónu BELLVUE-BELLAVISTA pri Kodani navrhol Arne Jacobsen. BAŤOVANY-PARTIZÁNSKE ako jeden z unikátnych priemyselno-obytných satelitov firmy Bata predstavuje živý fenomén "batovskej architektúry", ktorej hlavným tvorcom bol Vladimír Karfík a rad dalších architektov (J. Voženílek, F. Fackenberg, M. Drofa). IVREA je priemyselno-obytným sídlom firmy Olivetti, na ktorého návrhu sa podielali viacerí talianski architekti.

Projekt sledoval rozvoj a osudy štyroch vybraných lokalít od ich vzniku až po súcasnost na základe štyroch tematických okruhov: výroba a práca, bývanie a volný cas ako aj výstavba a konštrukcie. Verejnost sa s vybranými lokalitami zoznámila v rámci výstav a seminárov, ktoré sa konali v štyroch partnerských krajinách v priebehu leta a jesene roku 2003.

Podpora a spolupráca

DALŠIE INFORMÁCIE:
RURIK WASASTJERNA, PROJECT COORDINATOR
ALVAR AALLONKATU 2 D 39, 48900 SUNILA, FINLAND
TEL: + 358 5 263 123
MOBILE: + 358 44 2233 598
RURIKW@SAUNALAHTI.FI

Projekt podporila Európska komisia.
Táto publikácia odráža názory autorov a komisia nie je zodpovedná za akékolvek použitie tu obsiahnutých informácií.


  Design by Laniqatuotanto