Bellevue-Bellavista        výstava        S U N I L A
B E L L E V U E - B E L L A V I S TA
B A Ť O V A N Y - P A R T I Z Á N S K E
I V R E A
seminars & exhibition openings
cooperation
conclusions

» home   » bellevue-bellavista


BELLEVUE - BELLAVISTA, Dánsko

Bellevue je rekreacná oblast nedaleko Kodane. Bellevue, ktoré postavil architekt Arne Jacobsen (1902-71), to sú obytné súbory, radové domy, divadlo, reštaurácia, športové zariadenia ako veslársky klub, jazdecká aréna a taktiež cerpacia stanica.

Bellevue sa nachádza blízko královského loveckého zámku Ermitáž. Okolitý park Ermitáže bol po stárocia obrovským územím obývaným jelenmi. Na kraji parku je aj zábavný park nazývaný Bakken.

Meno Bellevue sa datuje spät do 18. storocia ako názov domu s reštauráciou s výhladom na Řresund. Moderný obdiv tohto miesta má korene už v 19. storocí, kedy železnica postavená pozdlž pobrežia a spájajúca Kodan s Elsinore umožnila rýchly a pohodlný prístup k Bellevue.
Toto obdobie bolo svedkom vzniku tzv. Cottage Park, jednej z prvých rekreacných oblastí pre rozmáhajúcu sa buržoáziu. Cottage Park pozostával z niekolkých domov blízko Ferris a niekolkých pavilónov urcených pre zábavu ludí, ktorí sem prišli kvôli svojmu zdraviu a rekreácii. Všetky budovy parku navrhol M.G. Bindesbřll, jeden z najvýznamnejších architektov Dánska v 19. storocí.

Arne Jacobsen vytvoril pre oblast Bellevue akademické projekty už ako študent Královskej Akadémie. V roku 1927 vyhral malú zlatú medailu s akademickým projektom Národného múzea pod holým nebom v Klampenborgu, Bellevue.
Projekty vypracované v tom case na Akadémií boli pomerne tradicné, napriek tomu však sledovali triezvy zmysel pre funkcnost, ktorý harakterizoval aj prácu Bindesbřlla.

V roku 1929 sa Arne Jacobsen zúcastnil výstavy Forum v Kodani. Spolu s Flemmingom Lassenom navrhli dom budúcnosti. Dom, s garážou pre auto aj cln a s pristávacou plochou pre helikoptéru na streche, mal tvar špirály. Bol domom, ktorý priniesol mnoho vízií pre dalšie technické vynálezy budúcnosti.
Dom budúcnosti bol víziou, ale v roku 1930 Jacobsen naozaj vyhral sútaž na návrh kúpelov v Bellevue. Jacobsen vytvoril pláž ako raj letného slnka a stánky na predaj tropického ovocia a sladkých nápojov medzi kryštálovo bielymi kabínami so zázemím v pozadí a morom v popredí.

V lete sa toto miesto stalo ozajstnou sociálnou víziou pre tisícky ludí. Jacobsen krátko potom, ako navrhol pláž získal zadanie na návrh sídliska Bellevue. Ide o trojpodlažnú, pravouholnú obytnú zónu v tvare U. Pôdorys je tvarovaný tak, že každý byt má velkoplošný balkón, ktorý poskytuje najlepší výhlad pre co najväcší pocet ludí.

Koncom tridsiatych rokov Jacobsen navrhol divadlo a noblesnú reštauráciu s tanciarnou. Na severo-západe Bellevue navrhol jazdeckú arénu postavenú na princípe betónového hangáru.
Nemecká okupácia Dánska prinútila Jacobsena, ktorý bol židovského pôvodu, utiect do Švédska. Ked sa po vojne vrátil získal nové zadania v Bellevue a navrhol radové domy a dalšiu obytnú zónu.
Bellevue-Bellavista

Sociálny aspekt
Oblast je oddychovou zónou pre všetkých obyvatelov okolia Kodane. Je rovnako lahko dostupná vlakom, autom, bicyklom ci lodou. Hlavnou náplnou je rekreácia doplnená koncertami pod holým nebom a predstaveniami na miestnej významnej divadelnej scéne.

Technický aspekt
Budovy v Bellevue ponúkajú mnohé príklady zaujímavých technických riešení. V jazdeckej aréne nedávno prebehla rozsiahla rekonštrukcia. Rekonštrukcia železobetónových konštrukcií a celková obnova objektu prebieha na budove cerpacej stanice z roku 1939, takisto od architekta Aarne Jacobsena. Inštitúcie pamiatkovej ochrany vypracovávajú dôkladnú dokumentáciu, ktorá bude podkladom pre údržbu a dalšie fázy rekonštrukcie.

Estetický aspekt
Bellevue je nepochybne najuznávanejšou enklávou architektúry Moderného hnutia v Dánsku. Biele domy pri pobreží sú symbolmi modernej vízie v zmysle komplexného sociálneho významu rekreácie.

Budúcnost

Všetky budovy navrhnuté Arne Jacobsenom sú na národnom zozname pamiatok. Každý zásah do zóny je hodnotená a stáva sa predmetom diskusie. Preto je toto integrované prostredie povežované za historickú zónu.

Napriek tomu je budúca zmena významu a kontextu zóny predznamenaná novými okolnostami sociálnych, technických a estetických hodnôt. Niektoré budovy nie sú pamiatkovo chránené a stále existujú miesta, kde môže dôjst k novej výstavbe, ktorá zmení a snád aj obohatí budúci vzhlad oblasti.

Bellevue Arneho Jacobsena ukoncilo éru tunajšieho šlachtického sídla z 18. storocia.
Zmenil sa význam a sociálny kontext oblasti. Bellevue je svedectvom kultúrneho dedicstva v nepretržitej zmene - od Královského polovného revíru cez Cottage Park po plážovú architektúru. Kultúrne dedicstvo Bellevue by si malo udržat zmysluplný vztah a kvalitu prostredia v celom kontexte aj v budúcnosti.

Litterature:
Thau, Carsten and Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, Copenhagen, 2001

  Design by Laniqatuotanto